.dɩtiramb at AU – “Ekspresija unutrašnjeg bića” – Ausstellung Ana Kojić 2014

“Ekspresija unutrašnjeg bića”
Ana Kojić
10.-19.01.2014
AU, Brunnengasse 76

„Ekspresija unutrašnjeg bića“ kao naziv teme serije slika, predstavlja problematiku u smeru istraživanja i predstavljanja fizičkog postojanja ljudske figure kao simbola unutrašnjeg i krajnje ličnog, intimnog prostora.

Tokom dosadašnjeg istraživanja u slici bazirala sam se na figuru smeštenu u apstraktni prostor. To nije figura kao puki prikaz ljudskog tela i njegovih karakternih obeležja, već više simbolički prikaz unutrašnjeg stanja.

Sama figura je pretežno androgena , u položaju fetusa i ne postoji jasna linija koja određuje granicu tela i apstraktnog prostora. Radom dominiraju bojene površine sa akcentima rešenim uz pomoć teksture. Kolorit varira od tamnog ka svetlijem u zavisnosti od toga da li je donja ili gornja zona slike u pitanju i od serije radova.

Kroz sliku izražavam svoja osećanja, utiske, afekte i ona se može posmatrati kao ekspresivni prikaz stanja individue u savremenom društvu. Njen položaj i treperenje površina ukazuju na blago anksiozno osećanje u svetu pokretnih slika i bljesaka informacija koje pored nas prolaze svake sekunde u ogromnom broju.

Što se boje tiče domira plava sa akcentima u različitim nijansama osnovnih boja, najčešće je u pitanju crvena i ona uvek pretstavlja bitan akcenat na slici. Plava se može uzeti kao simbol duhovnosti i produbljenosti unutrašnjeg bića onog ko biva prikazan, a sve to kao kontrast opštoj površnosti. S tim u vezi javljaju se slojevi boja koje uz pomoć različitih inteziteta nanešene boje dopuštaju da prethodno nanešena nijansa probija i obogaćuje površinu.